donderdag 18 december 2008

Afghanistan: the case against the "good war"

Afghanistan is one of the poorest countries on earth. More than a million Afghans have died in 30 years of war, and almost everyone has lost someone close to them. Now George Bush, John McCain, Gordon Brown and Nicolas Sarkozy, and even Barack Obama, call for more troops to be sent, more planes and more death.

In every country in Europe majorities in opinion polls are against participation in the Afghan war. Yet the media still present it as a good war. Iraq, they now admit, was a crime or wrong or maybe just a mistake. But Afghanistan is a war on terrorists, we are told; on fanatics, jihadis, sexists, savages; on people who are not “modern” and therefore deserve to die.

This article will argue differently.

Lees het volledige artikel:

IS Journal Issue 120. 2 October 2008

IS Journal

donderdag 20 november 2008

Internationale oproep zoals besloten in Stuttgart, 5 oktober 2008

De NAVO wordt steeds meer een obstakel op de weg naar wereldvrede. Sinds het einde van de Koude Oorlog heeft de NAVO zich in een nieuw jasje gestoken als instrument voor militair optreden van de “internationale gemeenschap” , inclusief het promoten van de zogenaamde “oorlog tegen het terrorisme”. In werkelijkheid is de NAVO een vehikel voor door de VS geleide machtspolitiek, met militaire bases in alle werelddelen, met voorbijgaan van de Verenigde Naties en het internationaal rechtsstelsel, waarbij de militarisering steeds verder wordt opgevoerd en de uitgaven voor bewapening volkomen uit de hand lopen – de militaire uitgaven van de NAVO-landen bedragen nu 75% van de militaire uitgaven van de hele wereld. Bij deze expansionistische agenda die sinds 1991 uitgevoerd wordt en bedoeld is om strategische belangen en de jacht op grondstoffen te dienen, heeft de NAVO onder het mom van de zogenaamde “humanitaire oorlogsvoering”oorlog gevoerd in de Balkan en voert zij al zeven jaar lang een wrede oorlog in Afghanistan, waar de situatie op tragische wijze steeds verder escaleert en de oorlog zich nu uitbreidt naar Pakistan.


In Europa zorgt de NAVO voor het oplopen van de spanning en voedt de bewapeningswedloop door het opstellen van een zogenaamde “raketverdediging”, een enorm kernwapenarsenaal en een politiek om als eerste kernwapens in te zetten. Daarbij is de politiek van de EU steeds meer verbonden met de NAVO. De voortdurende en potentieel nog verdergaande uitbreiding van de NAVO naar Oost-Europa en daarbuiten, en de operaties “buiten het NAVO-gebied” maken de wereld steeds gevaarlijker. Het conflict in de Kaukasus is een duidelijke aanwijzing voor de toenemende risico’s. Elk verder opschuiven van de grens van het NAVO-gebied betekent een toename van de kans op oorlog, met inbegrip van het gebruik van kernwapens.


In het kader van het anti-NAVO protest zullen de volgende activiteiten plaatsvinden: een demonstratie op zaterdag 4 april, een internationale conferentie van donderdag 2 april tot zondag 5 april, directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid, en een internationaal verzetskamp van woensdag 1 april tot zondag 5 april.