donderdag 4 juni 2009

Balans van de NAVO-top in Straatsburg/Kehl

De NAVO vierde in Straatsburg/Kehl haar 60ste verjaardag. Als we het straatspektakel buiten beschouwing laten, viel er weinig revolutionairs te beleven op een top die een slordige 100 miljoen dollar heeft gekost.

Als de afgelopen NAVO-top in Straatsburg/Kehl al enige historische betekenis zou kunnen hebben, dan is dat te danken aan de Franse terugkeer in de militaire structuren van het bondgenootschap. Daar kunnen we misschien ook nog het optreden met groot showgehalte van de Amerikaanse president Obama bijtellen, waarbij hij alvast Bush’ retoriek van de permanente oorlog heeft laten vallen. Voor het overige had deze groots aangekondigde top weinig revolutionairs te bieden. NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer durfde maanden voor de top nochtans nog dromen van een heus nieuw NAVO-Charter. Maar dat leek veel te hoog gegrepen: het werd een vage verklaring om te werken aan een nieuw strategisch concept. Het Turkse veto tegen de aanstelling van de huidige Deense premier Rasmussen als opvolger voor de Hoop Scheffer, heeft er alsnog voor gezorgd dat de media toch nog wat spektakel konden serveren. Dat was mede dankzij de Duitse Kanselier Merkel en de Franse president Sarkozy die absoluut wilden dat hun poulain [letterlijk: veulentje - Stop de NAVO] op deze top groen licht zou krijgen, ook al was daar in de weken erna nog wel wat tijd voor. Met de steun van Obama lukte dat, ook al is niet duidelijk wat Turkije daarvoor allemaal in ruil is beloofd. In de pers lezen we dat er wel eens maatregelen kunnen volgen tegen het Koerdische TV-station Roj-TV dat vanuit Denemarken uitzendt. Het echte spektakel viel te rapen in de omgeving van het hermetisch afgesloten Straatsburg, waar de massaal opgetrommelde politie alles leek in het werk te stellen om de anti-NAVO-manifestaties in geweld te doen ontsporen.

Lees verder het artikel van Ludo den Brabander in het Belgische blad:
Vrede

vrijdag 3 april 2009

PAASMARS TEGEN DE NAVO - LOOPT ALLEN MEE

Op 13 april in wordt in Den Haag een Paasmars gehouden. De mars wordt georganiseerd door het Haags Vredesplatform, Stop de NAVO en de Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid. De mars vindt plaats een week na de NAVO-top en heeft dan ook de NAVO als thema.

Na de val van de Sovjetunie heeft de NAVO zich ontwikkeld van een “verdedigingsorganisatie” naar een openlijk offensieve organisatie. Het doel is de globale markteconomie met militaire middelen in stand te houden, met als gevolg bezetting van derde wereldlanden, bedreiging van de wereldvrede en kans op een nieuwe wapenwedloop. Ook houdt ze dreiging met kernbewapening in stand.
De NAVO ziet zich graag als strijder voor democratie en mensenrechten, maar militaire middelen zijn volstrekt ongeschikt om dat te bereiken. Integendeel bombarderen, bezetten en
oorlogvoeren gaan juist onvermijdelijk gepaard met mensenrechtenschendingen en wekken bovendien de haat van de getroffen bevolking. Aleen al de dreiging die van de NAVO uitgaat leidt tot een nieuwe wapenwedloop en vormt zo een bedreiging van wereldvrede

Daar moet een einde aan komen. Daarom laten wij onze stem horen.

De manifestatie begint op het Carnegieplein voor het Vredespaleis. Om twaalf uur wordt er een podium opgezet door Theaterstraat waarna er toespraken zullen zijn met muziek.
Een van de sprekers zal de Haagse stadsdichter Harry Zevenbergen zijn. Muziek zal er in ieder geval worden verzorgd door de Venezolaanse troubadours: Yolanda Delgado en Darvin Romero. Er zijn verschillende andere sprekers en muzikanten uitgenodigd, waaronder het strijdkoor Jan en Alleman.
De mars start om één uur. De tocht loopt van het Vredespaleis naar het NAVO-agentschap NC3A The Hague voor de Waalsdorper Vlakte aan de “oostkant” van de stad. De mars is ongeveer 5 kilometer lang en duurt naar schatting tot half drie. Daarna is er opnieuw gelegenheid tot toespraken en muziek.

Laat massaal weten dat wij een andere wereld willen, waarin geen ruimte is voor verheerlijking van het militarisme en voor georganiseerd wapengeweld. SLUIT JE AAN EN KOM NAAR HET VREDESPALEIS!!!


HAAGS VREDESPLATFORM
STOP DE NAVO
WERELDMARS VOOR DE VREDE

Website: http://vredessite.nl/paasmars/2009/

Voor mensen en groepen met spandoeken, let op. Gebruik geen houten stokken. De politie Haaglanden gebruikt een verbod op houten stokken om het dragen van spandoeken te verbieden. Gebruik holle elektriciteitsbuizen.

dinsdag 31 maart 2009

Actievoerders dwingen anti-oorlogsdemonstratie af

Den Haag, 31 maart 2009 -
Ondanks het demonstratieverbod dat tijdens de
Afghanistan-top van kracht was, zijn zestig vredesactivisten
vandaag in Den Haag de straat opgegaan om hun
anti-oorlogsgeluid te laten horen: 'Vrijheid voor
Afghanistan, haal de troepen terug!'

Als het aan de gemeente had gelegen had deze demonstratie
nooit plaats gevonden. Een betoging werd verboden, omdat er
'te weinig politie' beschikbaar zou zijn om deze te
begeleiden. De gemeente kon dus wel 75 internationale
delegaties faciliteren, maar niet een
anti-oorlogsdemonstratie. Zo werd er geprobeerd om kritische
tegengeluiden te smoren, nota bene bij een top die over
'vrijheid en democratie' gaat. Door toch de straat op te zijn
gegaan en tot twee keer toe politie-linies te hebben
teruggedrongen, hebben demonstranten hun grondrecht om te
demonstreren met succes opgeëist.

Woordvoerder Maina van der Zwan: 'Dat we vandaag pas na veel
duw- en trekwerk hebben kunnen demonstreren, is wel
symbolisch. De NAVO en haar militaire bondgenoten zijn een
obstakel voor vrijheid en democratie, klaarblijkelijk niet
alleen in Afghanistan, maar ook in Nederland.'

Dat tegengeluid bleek hard nodig. De Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken Clinton sprak over 'het beëindigen van
de War on Terror'. Onder druk van de desastreuse erfenis van
Bush wordt op Orwelliaanse wijze het etiketje veranderd, maar
niet de praktijk. Zo kondigden de VS deze week aan in totaal
21.000 extra troepen naar Afghanistan te sturen en de
bombardementscampagnes te intensiveren. Er wordt in
werkelijkheid dus niet gekozen voor een beëindiging, maar
voor een escalatie van de oorlog.

De roep om het terugtrekken van de troepen zal deze week ook
bij de NAVO-top in Straatsburg worden gehoord, waar
tienduizenden demonstranten uit de hele wereld bijeen zullen
komen voor massale blokkades en demonstraties. Coalitie Stop
de NAVO vertrekt met twee bussen om deel te nemen aan dit
protest.

Foto's van de demonstratie in Den Haag zijn vanaf 17:00 te
vinden zijn op: http://vredessite.nl/nieuws en
http://sociamedia.nl/fotowerk

De Stop de NAVO Coalitie bestaat uit: De Groenen, DIDF,
Enschede voor Vrede, FEDKOM, Haags Vredes Platform, HTIB,
Internationale Socialisten, Kerk en Vrede, NCPN, Nederlands
Palestina Komitee, Pais, PSP92, SAP, Stichting VIA,
Transnational Institute, Universitaire Activisten, VD AMOK,
Vrouwen voor Vrede, Vrouwen in het Zwart Nederland en WILPF
Nederland.

vrijdag 27 maart 2009

Autoriteiten Den Haag maken anti-oorlogsgeluid bij top onmogelijk

Vredesdemonstranten van de Stop de NAVO Coalitie hebben vergeefs geprobeerd om toestemming te krijgen voor een picketactie in de buurt van de Afghanistan-top van aanstaande dinsdag 31 maart. Op de aanvraag is een aanwijzing gekomen die de ‘gelegenheid tot demonsteren’ zodanig inperkt dat niemand naar behoren zijn stem kan laten horen. Het is ongehoord dat dit nota bene gebeurt bij een top die gaat over 'vrijheid en democratie brengen in Afghanistan'. De demonstranten eisen hun demonstratierecht op en zullen daarom - met of zonder toestemming - aanstaande dinsdag hun anti-oorlogsgeluid in Den Haag laten horen.

Den Haag gaat er prat op een stad van ‘recht en vrijheid’ te zijn. Burgemeester van Aartsen zegt tijdens de top het demonstratierecht te willen respecteren, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Het Stadhoudersplantsoen is de enige plek die enigszins in de buurt van het congrescentrum is waar er geprotesteerd mag worden, in omheinde vakken van maximaal 50 demonstranten per vak. Er mag dus bij de top geprotesteerd worden, mits het niet meer dan vijftig demonstranten betreft en deze zich in een vak op een armzalige locatie willen laten opsluiten. Dit is duidelijk ontmoedigingsbeleid, temeer daar de demonstrerende groepen niet wordt toegelaten onderling afspraken te maken over een mogelijk ordelijk verloop. De SP, die wel toestemming kreeg, vond actie voeren onder deze voorwaarden zo onvruchtbaar dat ze haar protest heeft afgeblazen.

De inschatting van de Stop de NAVO Coalitie was dat er maximaal honderd demonstranten aan haar picketactie zouden deelnemen. Daar was in de buurt van de top volgens de gemeente 'geen ruimte voor', en vervolgens werden ze naar de vlakte van het Malieveld verbannen. Woordvoerder Maina van der Zwan: ‘We protesteren niet tegen een poffertjeskraam of tegen grote lege grasvelden, maar tegen de oorlogspolitiek van de NAVO en haar bondgenoten. Die zitten in het congrescentrum en daar willen we ook kunnen protesteren. Het Malieveld is daar zo ver van verwijderd dat we net zo goed in Amsterdam of Almelo kunnen gaan staan.’

Het komt er dus op neer dat de gemeente wel in staat is om zo’n 60 deelnemende delegaties van een topconferentie te faciliteren, maar honderd anti-oorlogsdemonstranten geen redelijke plek voor hun protest kan bieden. Hetzelfde is ook al het geval voor de andere stad waar de NAVO volgende week bijeenkomt. In Straatsburg is tijdens de zestigjarige verjaardag van de NAVO een staat van beleg afgekondigd. Er geldt een demonstratieverbod voor de hele stad.

Dit zijn politieke besluiten met als doel kritische geluiden buiten gezichts- of gehoorafstand van de wereldleiders te houden. De NAVO zegt oorlog te voeren voor vrijheid en democratie, maar zelfs in hun thuislanden worden grondrechten met voeten getreden. Van der Zwan: ‘Voor ons is dit is een principiële kwestie. Een meerderheid van de Nederlanders is tegen de missie in Afghanistan. Dat geluid moet ook hoorbaar zijn bij de top. Wij zullen dan ook - met of zonder toestemming - ons demonstratierecht uitoefenen.’

De demonstranten verzamelen om 11:30 op Den Haag CS en zullen daarna in een demonstratieve optocht naar het Vredespaleis lopen, om daar een symbolisch protest tegen de bezetting van Afghanistan te houden. Hier is melding van gemaakt bij de gemeente.

dinsdag 24 maart 2009

Dinsdag 31 maart: protesteer bij Afghanistan-top – ‘Stop de Oorlog!’

De NAVO-oorlog in Afghanistan is uitgelopen op een militaire mislukking, een politiek fiasco en een menselijke tragedie. De geplande verhoging van het aantal troepen zal de regio verder destabiliseren. Daarom roept de Stop de NAVO Coalitie op voor een luidruchtig protest tijdens de Afghanistan-top van 31 maart in Den Haag: tegen de bezetting en voor het terugtrekken van de troepen.

Achter de mooie woorden over nieuwe strategieën en wederopbouw schuilt een diepe crisis. De NAVO-bondgenoten zijn verdeeld over zowel het doel van de missie als de plaatselijke situatie op de grond. ‘We gaan deze oorlog niet winnen’, zei de hoogste Britse commandant in Afghanistan Mark Carleton-Smith afgelopen oktober nog. Richard Holbrooke, Obama’s nieuwe gezant voor het gebied, zei afgelopen januari dat Afghanistan ‘moeilijker wordt dan Irak’.

Het falen van de NAVO in Afghanistan leidt tot de keuze tussen exit en escalatie, tussen het vertrekken en versterken van de troepen. Tijdens de Afghanistantop in Den Haag wordt een wanhopige poging gedaan om te escaleren. De Amerikaanse president Obama wil 17.000 extra troepen sturen en de NAVO-bondgenoten overhalen hun inzet te verhogen, met alle risico's van dien. De oorlog heeft zich al uitgebreid naar grensgebieden van Pakistan, een instabiele kernmacht. Vele duizenden Afghanen zijn in de oorlog gedood, honderdduizenden lijden honger en zijn op de vlucht geslagen. Er is de afgelopen jaren geen sprake geweest van wederopbouw, maar van maatschappelijke achteruitgang. Het sturen van meer troepen zal dit proces versterken. De enige weg vooruit begint dan ook bij het beëindigen van de bezetting en het terugtrekken van de troepen.

Dat is ook wat meer en meer mensen vinden, zowel in Afghanistan als in het Westen. Een onderzoek van ABC News van afgelopen februari concludeert dat de Afghaanse oppositie tegen de Amerikaanse bezetting snel groeit. Een kwart van de Afghanen steunt nu aanslagen op buitenlandse troepen, een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. In de NAVO-landen brokkelt de publieke steun voor de missie ook snel af. In januari 2002 vond maar 6 procent van de Amerikanen de missie in Afghanistan ‘een foute keuze’. Deze maand is dat opgelopen tot 42 procent, het hoogste cijfer tot nu toe. In Nederland geven de meest recente peilingen aan dat een meerderheid tegen de missie in Uruzgan is. Dit tegengeluid moet ook hoorbaar zijn als de wereldleiders op dinsdag 31 maart in Den Haag neerstrijken om hun plannen te smeden.

Daarom roept de Stop de NAVO Coalitie op om tijdens de top te protesteren. We verzamelen om 11:30 op Den Haag CS. De exacte lokatie van het protest wordt later in de week kenbaar gemaakt.

vrijdag 13 maart 2009

Discussiebijeenkomsten over de NAVO, de War on Terror en een wereld in crisis

OBAMA'S OORLOG

Welke koers voor de War on Terror na Bush?

Begin april komt Obama naar Straatsburg om met zijn bondgenoten de 60ste verjaardag van de NAVO te vieren. Er worden duizenden betogers verwacht die hun protest zullen laten horen. In de aanloop willen we analyseren wat de koers is van de War on Terror onder de nieuwe president. Hanteert Obama in Irak en Afghanistan een andere lijn? Wat kunnen de Palestijnen van hem verwachten? Wat is de rol van de NAVO in zijn strategie? En wat is de impact van de economische crisis op de verhouding tussen de VS en andere grootmachten?

Kom langs en discussieer mee!

Woensdag 18 maart - Amsterdam
Aanvang: 19.30
Crea Theaterzaal / Turfdraagsterpad 17
Meer informatie: 06-41502091 (Karwan)
amsterdam@internationalesocialisten.org  

Woensdag 18 maart - Leiden
Aanvang: 20.00
Café 't keizertje / Kaiserstraat 2-4
Meer informatie: 06-41610174 (Lennart)
leiden@internationalesocialisten.org

Woensdag 18 maart - Rotterdam
Aanvang: 19.30
Grandcafé Hoofdstuk II / Oostmolenwerf 14-24 (nabij Oostplein)
Meer informatie: 06-16355221 (Jeroen)
rotterdam@internationalesocialisten.org   

Woensdag 18 maart - Groningen
Bijeenkomst over de NAVO en de tegendemonstratie
Aanvang: 18.00
Kroeg van Klaas / Oosterweg 26
Meer informatie: 06-38549146 (Jelle)
groningen@internationalesocialisten.org
 
Donderdag  19 maart - Utrecht
Aanvang: 19.30
Voor locatie en informatie: 06-38483868 (Isa)
utrecht@internationalesocialisten.org   

donderdag 12 maart 2009

Training voor acties

Op 8 maart werd in Straatsburg een openbare training gehouden voor de
latere acties bij de viering van het 60-jarig bestaan van de NAVO. Een
filmverslag van de training vindt u hier